CWRP59

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 59 سال 1402

شامل ویژه‌نامه صنعت آجر و سفال در این شماره می‌خوانید: پرونده ویژه: انقلاب صنعتی 4.0 عملیات سطحی و پرداخت‌کاری سرمقاله: کاهش سرعت رشـد در بازار جهانی تولید و مصرف جهانی