corona

همه با هم تلاش برای شکست کرونا

نشریه گزیده دنیای سرامیک ، در این دوران بسیار سخت “کرونایی” برای همه همراهان و دوستان عزیز در صنعت سرامیک ایران آرزوی سلامتی و بهروزی دارد. امید است در این