صنایع چینی بهداشتی و مظروف، مواد نسوز و صنایع آجر و کاشی سقفی ایتالیا

25 خرداد 1400

درسال 2020، بخش‌های چینی‌بهداشتی، چینی‌مظروف و نسوز کاهش چشم‌گیری را در بخش تولید و هم در بخش گردش مالی تجربه‌­ کردند. در این میان بخش آجر و کاشی‌­ های سقفی سازگاری بیشتری از خود نشان داد.

Confndustria Ceramica در نشستی که در هشتم ژوئن 2020 برگزار شد نتایج مربوط به بخش کاشی و سرامیک و همچنین نتایج بخش­‌های چینی آلات بهداشتی، چینی مظروف و مواد نسوز، آجرها و کاشی­‌های سقفی در سال 2020 را ارائه‌­ داد.

در بخش چینی‌بهداشتی (30 شرکت، شامل 27 شرکت که در بخش Civita Castellana در استان Viterbo واقع شده‌­اند)3.1 میلیون قطعه تولید شد (که در مقایسه با 4 میلیون قطعۀ تولیدی در سال 2019، 22.5% کاهش را نشان می­‌دهد)، درآمدی برابر با 306.2 میلیون یورو کسب شد (9.6% کاهش در مقایسه با سال 2019) که 45% آن از طریق صادرات (137.8 میلیون یورو) ایجاد شد. تعداد افراد شاغل در این حوزه با کاهش مواجه شده و به 2652 نفر رسید.

تولید مواد نسوز هم با کاهش 23درصدی به 276000 تن رسید. گردش مالی در این بخش در مقایسه با سال 2019، 21.6% کاهش یافت و از 407 میلیون یورو به 319 میلیون یورو رسید. 30.5% از این کاهش در بازار ایتالیا و 11.5% مربوط به بخش صادرات بود. صنعت نسوز در ایتالیا از 31 شرکت که 1704 نفر را در استخدام دارند تشکیل شده ­است ( کاهش 1.7% در سال 2019).

بخش چینی مظروف شاهد کاهش بیشتری هم بود. میزان تولید 9 شرکت فعال در ایتالیا که 644 نیرو در اختیار دارند با یک کاهش 27.6% از 11600 تن به 8400 تن کاهش پیدا کرد. این موضوع نتیجۀ افت شدید فروش از 10000 تن به 7800 تن (22%-) بود. فروش داخلی 80% از کل فروش را تشکیل می‌­داد. میزان گردش مالی در سال 2020 بالغ بر 32.8 میلیون یورو بوده (34.1%-) که 70% آن در ایتالیا تولید شده­‌است.

سرانجام دربخش صنایع آجر با تعطیلی 4 شرکت تعداد کل شرکت­ ‌ها از72 به 68عدد رسید.200 نفر شغل خود را از دست ­دادند ودرحال­ حاضر این حوزه 3000 نیروی شاغل دارد. از سال 2008 این بخش سال‌به‌­سال با کاهش مداوم تولید دچارمشکلات فراوانی شده ­است.درسال 2020 حجم تولید از4.4 میلیون تن به 4میلیون تن کاهش یافت (9%-) که تقریبا معادل با نیمی از ظرفیت نصب شده و 80% کمتر از سطح تولید قبل‌از بحران بود.با این‌ ­حال گردش ­مالی این بخش در سطح 380 میلیون یورو در سال 2019 ثابت باقی مانده‌است که بیشتر در بازار ایتالیا تولید شده‌­است.

صنعت چینی بهداشتی ایتالیا / L’industria italiana dei sanitari

1

منبع : Confindustria Ceramica (* برآوردها / زمان)

صنعت چینی مظروف ایتالیا / L’industria italiana delle stoviglierie

3

منبع : Confindustria Ceramica

 

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.