شركت RAK Ceramics با فناوري شركت LB براي استفاده دوباره از ضايعات توليد

07 ارديبهشت 1400

كمپاني LB يك كارخانه جديد توليد بدنه‌ها را در تاسيسات خود در راس الخيمه، امارات متحده عربی بنا مي‌نهد.

يك كارخانه جديد آماده‌ سازي بدنه‌ هاي كامل كه تمامي مراحل از دريافت مواد اوليه تا شكل‌ دهي با پرس را پوشش مي‌دهد، تاسيسات شركت RAK Ceramics که در راس الخيمه امارات متحده عربي، در دست ساخت است، اجراي اين پروژه را شركت LB به عهده دارد كه  بررسي‌هاي دقيقي را در اين زمينه براي تامين نياز صنايع توليد سراميك، انجام داده است. براي بهينه‌سازي هزينه‌ها، شركت RAK Ceramics استفاده دوباره از ضايعات توليد را در يك فرايند بازيابي چرخه بسته، هدف‌گذاري كرده است. بدين منظور، راهكار پيشنهادي كمپاني LB كه همواره به عنوان يكي از بهترين گزينه‌ها در زمينه بازيابي، استفاده دوباره و صرفه‌جويي شناخته مي‌شود، به عنوان مناسب‌ترين راهكار برگزيده شده است.

lb rak int

 

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.