کسب گواهینامه ESG توسط Sicer

04 مرداد 1401

این تولید کننده لعاب و رنگ ایتالیایی پس از دریافت گواهینامه ESG،  قصد دارد تا در سال 2023 این گواهینامه را در سایت‌های اسپانیا و مکزیک خود نیز کسب کند.

11پس از ارزیابی مسائل زیست محیطی، اجتماعی و مدیریتی، Sicer Italia موفق شد تا در ماه می گذشته گواهینامه معتبر ESG را از Ecovadis دریافت کند.

این ارزیابی در بر­دارنده تجزیه و­تحلیل دقیق سیاست‌ها، اقدامات و نتایج به دست آمده توسط شرکت در زمینه‌های زیست محیطی، اشتغال، اخلاق، حقوق بشر و همچنین تدارکات و فرآیندهای پایدار است.

کسب این گواهینامه نخستین گام تولیدکنندگان لعاب و رنگ ایتالیایی به سمت فرآیند توسعه شفاف و درگیر کردن تمامی گروه‌های ذینفع (تامین کنندگان، کارکنان و مشتریان) است که با حمایت نهادهای بین‌المللی با چشم انداز جهانی از مسائل زیست محیطی و توسعه چرخشی پشتیبانی می‌شود.

در حال حاضر تنها %25 از شرکت‌ها موفق به اخذ این گواهینامه شده اند. Sicer با هدف بهبود مستمر و کسب امتیاز بالا و رتبه عملکردی بالاتر سالانه، به این روال ادامه خواهد داد.

این شرکت قصد دارد تا سال 2023 این گواهینامه را برای شعب اسپانیایی و مکزیکی خود هم کسب کند.

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.