مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 48 سال 1400

31 مرداد 1400

CWR Persian 48در این شماره میخوانید:

سرمقاله:

  • گذار زیست محیطی و تحول دیجیتال

بخش اقتصادی :

  • بازار کاشی و سرامیک ایالات متحده در سال 2020
  • انتظار بهبود صنعت ساختمان اروپا در سال 2023

پرونده ویژه :

  • لعابزنی و چاپ به روش دیجیتال
  • عملیات سطحی و فینیشینگ
  • موفقیتهای جدید در راهکارهای ضد باکتری

پروژه معماری : 

  • یک پروژه خلاقانه برای  JESOL ؛ همیشه در حال تغییر
  • پارک Lane Ala Moana در هنولولو

 

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.