ITA CERAMICHE

ITA-ITILES بازیگر نوظهور ایتالیایی

با بازسازی کامل تاسیسات Fiorano با همکاری Sacmi، ظرفیت تولید سالانه مجموعه به 12 میلیون متر مربع در سال رسید. این شرکت تازه تاسیس مستقر در Modenese که در سال

سرمایه‌گذاری‌های عمده در، ITA Ceramiche

اولین مرحله یک دستور کار سرمایه‌گذاری گسترده با تمرکز بر اتوماسیون کل فرآیند با همکاری Sacmi به اتمام رسیده است. هدف آن افزایش ظرفیت و توسعه ترکیب محصول است. شرکت