کاشی مرجان

اقدامات شرکت کاشی مرجان در دوران کرونا

همگام با جامعه برای مقابله با بیماری کرونا تلاش نمودیم با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار از کرونا با هم بگذریم . در این راه