نمایشگاه چرسای

معرفی آخرین دستاوردهای گروه SITI B&T در bt-SPACE

در طول برگزاری نمایشگاه چرسای، گروه SITI B&Tدرب‌های bt-SPACE را دوباره می‌گشاید؛ bt-SPACE مرکز ارتباطاتی است که پذیرای آخرین محصولات طراحی و تولید شده در bt-LAB می‌باشد. رویداد Fuorisalone که