مکزیک

شرکت BMR ؛ رهبر بازار در مکزیک

BMR با دریافت سفارشات مهم و جدید از شرکت‌های برتر سرامیکی در مکزیک، رهبری خود را در این بازار بیش از پیش تقویت کرده است. تعدادی از تولید کنندگان پیشرو