فناوری

مصنوعی طبیعی

تکنولوژی لعاب کاشی Durst Gamma DG در راستای اقتصاد سبز (دوستدار محیط زیست) نتیجۀ کوشش‌های فراوان ده سالۀ Durst Gamma DG به نوآوری بی سابقه‌ای انجامیده که باعث ایجاد استانداردهای

FORMA Plus به همراه Colorobbia

افکت مواد، بافت‌ها و ریز­نقوش برجسته. طیف جدیدی از لعاب‌های دیجیتال، جوهرها، گریت‌ها و میکروگریت‌ها  که در عین حفظ عملکرد فنی منحصر به فرد سرامیک، با پرداخت‌های بسیار متنوع و

TECNA 2022: از فناوری تا ترندهای آتی

این نمایشگاه پیشرو در زمینۀ  فناوری­‌ها و لوازم صنعت سطوح در جهان، با تمرکز بر نوآوری‌­های این حوزه، از تاریخ 27 تا 30 سپتامبر 2022 در مرکز نمایشگاهی Rimini برگزار