تونس

Carthago Ceramic از طرح توسعه اصلی رونمائی می‌کند

 تولید کننده تونسی مصالح ساختمانی سرمایه گذاری 180 میلیون یوروئی انجام می‌دهد.  تولید کننده تونسی مصالح ساختمانی سرمایه گذاری 180 میلیون یوروئی انجام می‌دهد. طیب کِتاری (Taieb Ketari) مدیر عامل