تولید و مصرف جهانی چینی بهداشتی

واردات و صادرات جهانی چینی بهداشتی

گروه تحقیقات Acimac تجزیه و تحلیل سالانه جریان واردات / صادرات چینی بهداشتی سرامیکی جهان را به‌روز می‌کند. در سال 2018 صادرات چینی بهداشتی با رشد 4/9 درصدی نسبت به