اخبار کاشی و سرامییک

پایداری در برش واترجت سودآور است

فلسفه سبز StM، برش واترجت را برای کسب و کارهای کوچک و متوسط هر چه ​​جذاب‌تر می‌سازد. پیشگام اتریشی واترجت با مفهوم پایداری یکپارچه خود به کسب و کارهای کوچک