چهار شرکت گروه Altadia با نام‌های Esmalglass-Itaca، Fritta، Vetrceramici و Younexa تامین‌کنندگان اصلی لعاب، فریت و رنگ کارخانه بزرگ جدید اسلب‌های پرسلانی Viglaera خواهند بود.

انتظار می‌رود که معامله تا تابستان به اتمام برسد. Esmalglass با تملک Tile Coatings Business (کسب و کار پوشش‌های کاشیِ) شرکت Ferro، راهبر جهانی در بخش لعاب‌های سرامیکی، جوهرها و رنگ‌ها خواهد شد.

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.