Decortech: زیبایی شناسی در قلب Tecnargilla جای می گیرد

21 مهر 1398

نمایشگاه تکنارجیلا 2020 در ایتالیا ، اقدام به اختصاص بخشی ویژه ای به زیبایی شناسی و دکوراسیون نموده است.

tecnargilla elencoتکنارجیلا، نفوذ خود را در حوزه طراحی و مباحث زیبایی شناسی توسعه میدهد . در دوره ای که زیبایی شناسی به طور فزاینده ای در کانون توسعه محصولات نهایی و فناوری های مدرن قرار دارد ، Tecnargilla یک بخش نمایشگاهی ویژه را به طور خاص به دکوراسیون و زیبایی های محصولات کاشی اختصاص داده است.

به دنبال راه اندازی موفقیت آمیز دو بخش جدید Greentech و T-Finishing در سال 2018 در بیست و هفتمین دوره از بزرگترین رویداد جهانی صنعت سرامیک و آجر ، که از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر سال 2020 در مرکز نمایشگاه ایتالیا در نمایشگاه Rimini برگزار می شود، این نمایشگاه اما میزبان بخش جدید دیگری نیز خواهد بود: Decortech.(دکورتک)

این سالن جدید بخش  Kromatech را که بطور سنتی محصولات ، فناوری ها و خدماتی را که در برگیرنده جنبه زیبایی شناسی این صنعت را نشان میدهند،  به نمایش گذاشته است ، توسعه داده و تکمیل نموده است. ویترین دانش فنی شرکت های در حال تولید مواد اولیه و فناوری برای ارائه بالاترین کیفیت زیبایی و کیفیت محصول ، ارزش افزوده ای است که باعث افزایش رقابت درخرید محصول می شود. این مفهوم همچنین در حوزه ابعاد بزرگ نیز استفاده می شود ، روندی که در سالهای اخیر در بازار سرامیک نمود بیشتری یافته است. هدف از راه اندازی و توسعه  این بخش جدید در نمایشگاه، تثبیت و تقویت روند بازار برای به نمایش گذاشتن پتانسیل زیبایی شناسی گستره کاشی سرامیک است. بنابراین Decortech نه تنها میزبان محصولات و فناوری هایی در حوزه دکوراسیون خواهد بود ، بلکه همچنین از نرم افزار ، مواد ، طراحی و خلاقیت زیبایی شناختی استفاده می کند تا به بهترین روش بیانگر روند زیبایی شناسی و کاربرد مواد اولیه در سطوح و طراحی داخلی باشد. مضامینی که Tecnargilla همواره به بازدید کنندگان خود وعده داده است ، به ویژه در کارگاه سرامیک ، منطقه نمایشگاه ویژه گرایش ها و مفاهیم جدید در سرامیک را دربرگرفته است. در این فضا آخرین دستاوردها در حوزه رنگ و مواد پوشش داده میشود و جایزه طراحی Tecnargilla که توسط خود مرکز نمایشگاه راه اندازی شده است، مشوقی ست تا بتواند ابتکاری ترین فن آوری ها ، برنامه ها و مواد مورد استفاده در ساخت کف و سطوح دیواری آینده را از دل استعدادها و خلاقیت ها کشف کند. Decortech در شش غرفه در قسمت غربی مرکز نمایشگاه    C1 ، C2 ، C3 ، A1 ، A2 و  قرار دارد.

 

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.