مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 28 سال 1396

08 مهر 1396

دراین شماره می‌خوانیم :

پرونده ویژه :کاشی‌های سایز بزرگ ، عملیات سطحی ، شمال آفریقا

رونق کاشی‌های ایتالیایی طبق گزارش‌های مالی سال 2015

روند ساخت و ساز در جهان 

عملیات ضدمیکروبی برای سرامیک‌ها و چینی بهداشتی

 دراین شماره می‌خوانیم :

پرونده ویژه :کاشی‌های سایز بزرگ ، عملیات سطحی ، شمال آفریقا

رونق کاشی‌های ایتالیایی طبق گزارش‌های مالی سال 2015

روند ساخت و ساز در جهان 

عملیات ضدمیکروبی برای سرامیک‌ها و چینی بهداشتی

برای دانلود فایل PDF مجله از لینک زیر استفاده کنید :

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.